Wybór soczewki

Jaką soczewkę wybrać przy operacji zaćmy ?

Soczewki jednoogniskowe sferyczne

Kształt soczewki sferycznej oparty jest na wycinku kuli. Najlepsza koncentracja wiązki światła przypada na centrum soczewki. Moc optyczna soczewki zachowana jest na całej powierzchni jednak towarzyszą jej silne aberracje sferyczne które objawiają się zniekształceniami widzenia. Aberracje związane są ze zmianą grubości soczewki.

Aberracja sferyczna jest cechą soczewki sferycznej i polega na odmiennych długościach ogniskowania promieni świetlnych ze względu na ich położenie pomiędzy środkiem a brzegiem soczewki – im bardziej punkt przejścia światła zbliża się ku brzegowi soczewki (czyli oddala od jego osi optycznej), tym bardziej załamują się promienie świetlne.

Soczewka sferyczna – wizualizacja

Soczewki jednoogniskowe asferyczne

Clinic Vision oferuje wszystkim swoim klientom wyłącznie najwyższej jakości soczewki asferyczne!

Kształt soczewki asferycznej oparty jest na elipsoidzie i jest zbliżony do gałki ocznej i naturalnej soczewki którą masz w oku. Soczewki o budowie asferycznej nie powodują zniekształceń obrazu przy patrzeniu przez centralne oraz przez peryferyjne części takiej soczewki, wywołują mniej zniekształceń obrazu niż soczewki sferyczne, osoby noszące takie soczewki widzą wyraźnie i bardziej komfortowo nawet w trudnych warunkach takich jak np. noc, mgła czy nagłe intensywne oświetlenie. Soczewka asferyczna nie powoduje również powiększenia przedmiotów przy patrzeniu przez nią.

Oferujemy Ci najwyższej klasy soczewki asferycznej dopasowane do Twoich oczu!

Pamiętaj, że:

  • od dobrego widzenia zależy komfort Twojego życia i łatwość z jaką wykonujesz codzienne czynności,
  • poprzez Twoje oczy dociera do Ciebie najwięcej informacji,
  • dzięki lepszemu wzrokowi możesz cieszyć się życiem, czytać książki, podziwiać swoje wnuki, robić zakupy, realizować swoje pasje.

Soczewki jednoogniskowe umożliwiają pozbycie się Zaćmy ale nie posiadają zdolności akomodacji do do bliży i dali. Po operacji pacjent na ogół widzi dobrze tylko na odległość. Do czynności takich jak czytanie, szycie czy praca na komputerze, musi nosić okulary korekcyjne.

Porównanie soczewki sferycznej i asferycznej

Soczewki wieloogniskowe – multifokalne

Rozwiązaniem w/w problemu są soczewki wieloogniskowe – dwu i trój ogniskowe które posiadają zdolność akomodacji. Zaliczane są do produktów grupy premium. Wyposażone są w filtry UV i filtry światła niebieskiego – chronią przed rozwojem AMD. Soczewki mulifokalne różnią się budową w zależności od zjawiska optycznego za pomocą którego osiągane jest ostre widzenie do bliży i dali:

  • soczewka refrakcyjna – zjawisko załamania światła,
  • soczewka dyfrakcyjna – zjawisko rozproszenia światła,
  • soczewka refrakcyjno-dyfrakcyjna – połączenie obu w/w efektów.

Dzięki swojej budowie soczewki wieloogniskowe umożliwiają pacjentowi ostre widzenie: do bliży i do dali (soczewka dwuogniskowa) wartości pośrednie w tym przypadku zazwyczaj wymagają korekcji wzroku okularami lub na każdą odległość (soczewka trójogniskowa). Wynika to z faktu, że tworzą dwa lub kilka ognisk skupienia światła.

Dostępne są również asferyczne soczewki wieloogniskowe toryczne – oprócz zdolności do akomodacji wzroku na różną odległość – umożliwiają także jednoczasową korekcję astygmatyzmu.

Soczewki toryczne

Toryczne soczewki korygują wady związane z astygmatyzmem wynikające z nieprawidłowej krzywizny rogówki lub soczewki oka. Kształt soczewki torycznej sprawia, że wartości mocy refrakcyjnej lub mocy skupiającej soczewki są różne w przekroju pionowym i poziomym soczewki.

Moc refrakcyjna stopniowo maleje lub wzrasta w zależności od obszaru soczewki. O możliwości zastosowania soczewki torycznej decyduje lekarz okulista podczas szczegółowych badań oka.

Producenci soczewek

Producenci soczewek dostępnych w klinikach partnerskich Clinic Vision:

Nie czekaj miesiącami w kolejce!
Umów się na zabieg już dziś!

lub